ஹார்லி க்வின் பேட்மேனின் மூலக் கதையை ஒரு புதிய வழியில் மீண்டும் கூறுகிறார்

ஹார்லி க்வின் பேட்மேனின் மூலக் கதையை ஒரு புதிய வழியில் மீண்டும் கூறுகிறார்
ஸ்கிரீன்ஷாட், மேற்கு வங்க அனிமேஷன் hbo அதிகபட்சம் ஹார்லி க்வின் இந்தத் தொடர் ஸ்ட்ரீமிங் சேவையின் சமீபத்திய இரத்தக்களரியைத் தக்கவைக்கும் அளவுக்கு பிரபலமானது மட்டுமல்லாமல், அது மதிப்பெண்ணையும் நிர்வகிக்கிறது ஒன்று நான்காவது பருவம், கோதம் நகரின் மேயராக ஜோக்கர் போட்டியிடும் ஒரு சமீபத்திய எபிசோடை நீங்கள் பார்த்திருந்தால், அது ஏன் என்று உங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால்... Read more