உங்கள் ஆசிரியரைக் கோபப்படுத்த பள்ளி பொம்மைகளுக்குச் செல்லுங்கள்

உங்கள் ஆசிரியரைக் கோபப்படுத்த பள்ளி பொம்மைகளுக்குச் செல்லுங்கள்
புகைப்படம், புளோரன்ஸ் அயன் / கிஸ்மோடோ குழந்தைகள் இன்னும் மெதுவாக இந்த மாதம் வகுப்புக்குத் திரும்பும்போது, ​​ஆசிரியர்களும் எப்படி நினைவில் இருப்பார்கள் தீங்கு விளைவிக்கும் குழந்தைகள் நிறைந்த அறைக்கு இட்டுச் செல்லலாம்,ஆம், கல்லூரி வயதுக் குழந்தைகளிடமும் நான் கட்டிப்பிடிக்கிறேன், ஏனென்றால் நான் பல்கலைக்கழகத்தைத் தொடங்கியபோது, ​​குழந்தைப் பருவத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கான வழிகளைத் தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டிருந்தேன் (மற்றும், பல... Read more