தீம்பொருளை முன்னனுப்ப ஒரு Webb Telescope படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது

Mariella Moon
ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எடுத்த முதல் படங்களில் ஒன்று நாசாவால் வெளியிடப்பட்ட “இதுவரை பார்த்த பிரபஞ்சத்தின் கூர்மையான அகச்சிவப்பு படம்” ஆகும். இது ஒரு பரந்த விண்மீன் திரள்களைக் காட்டும் அற்புதமான படம். அதுவும் தற்போது மோசமான நடிகர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மால்வேர் மூலம் கணினியைப் பாதிக்க, பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு தளம் செக்யூரோனிக்ஸ் படத்தைப் பயன்படுத்தும்... Read more