நாசாவின் ஏஐஎம் விண்கலம் பூமியின் பழமையான மேகங்களை ஆய்வு செய்து 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமைதியாகிறது

15 ஆண்டுகள் விண்வெளியில் தங்கியிருந்த நாசாவின் AIM பணி முடிவுக்கு வருகிறது. ஒன்று குறுகிய வலைப்பதிவு இடுகை மூலம் பார்க்கப்பட்டது கிஸ்மோடோ, பேட்டரி சக்தி செயலிழப்பு காரணமாக விண்கலத்திற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவை நிறுத்துவதாக நிறுவனம் வியாழக்கிழமை கூறியது. NASA 2019 இல் AIM இன் பேட்டரிகளில் உள்ள சிக்கல்களை முதன்முதலில் கவனித்தது, ஆனால் ஆய்வு இன்னும் “குறிப்பிடத்தக்க அளவு தரவுகளை” பூமிக்கு அனுப்புகிறது. பேட்டரி சக்தியில் சமீபத்திய வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, AIM பதிலளிக்கவில்லை என்று நாசா கூறுகிறது. AIM குழு விண்கலம் மறுதொடக்கம் செய்யப்பட்டால் அதை இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு கண்காணிக்கும், ஆனால் நாசாவின் இடுகையின் தொனியில் ஆராயும்போது, ​​​​நிறுவனம் மூச்சு விடவில்லை.

நாசா 2007 ஆம் ஆண்டு ஆய்வு செய்வதற்காக AIM – Aeronomy of Ice in the Mesosphere – பணியை அறிமுகப்படுத்தியது. இரவுநேர மேகங்கள், அவை சில நேரங்களில் புதைபடிவ மேகங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை பூமியின் மேல் வளிமண்டலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடும். கிரகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து 370 மைல்கள் உயரத்தில் இருந்து, விண்கலம் விஞ்ஞானிகளுக்கு விலைமதிப்பற்றதாக நிரூபித்தது, சமீபத்தில் 379 சக மதிப்பாய்வு ஆவணங்களில் AIM ஆல் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் 2018 ஆய்வு மனிதனால் இயக்கப்படும் காலநிலை மாற்றத்தின் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் இரவு நேர மேகங்கள் அடிக்கடி உருவாக காரணமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இரண்டு வருடங்கள் மட்டுமே நீடிக்கும் என ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நாசாவின் பணிக்கு மிகவும் அருமை. AIM இன் மறைவு மற்றொரு நீண்ட கால நாசா விண்கலத்தின் அழிவைத் தொடர்ந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஓசோன் மற்றும் வளிமண்டல அளவீடுகளைச் சேகரித்து ஏறக்குறைய நான்கு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு ஏஜென்சி புவி கதிர்வீச்சு பட்ஜெட் செயற்கைக்கோளை நிறுத்தியது.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *